Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

 

1. PUŠKINA LICEJA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Puškina licejs ir dibināts 1989.gadā saskaņā ar Izglītības ministrijas 07.07.1989. kolēģijas lēmumu Nr.9 „Par atsevišķu nacionālo un profilskolu nolikumu un mācību plānu apstiprināšanu”.

Liceja koncepcijas veidošanā, izglītības satura virzienu noteikšanā liela loma bija Rīgas pirmā liceja - Ķeizariskā liceja, tā rektora, pazīstama  Baltijas  novadpētnieka Johana Kristofa Broces pieredzei. Puškina licejs turpina tās Eiropas tradīcijas izglītībā, kurām pamati tika ielikti Rīgas Ķeizariskajā licejā, vēlāk - Carskoje Selo licejā, kur mācījās izcilais dzejnieks Aleksandrs Puškins.
 
Adrese: Sarkandaugavas iela 22, Rīga, LV-1005.
Mācību process notiek vienā ēkā – Sarkandaugavas ielā 22,Rīgā.

Liceja direktore ir Gaļina Voiteka.

Licejs īsteno 4 izglītības mazākumtautību programmas:
     - pamatizglītības mazākumtautību programmu, Puškina liceja modelis –549 izglītojamie;
     - vispārējās vidējās  izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmu, valodas – 11 izglītojamie;
     - vispārējās vidējās  izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmu,  cilvēkzinības – 49 izglītojamie:
     - vispārējās vidējās  izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu, matemātika un ekonomika – 90 izglītojamie.
Programmu saturs atbilst valsts izglītības standartiem un normatīviem un ir papildināts ar saturu, kas nodrošina mācību profilēšanu un izglītojamo agrīno profesionalizāciju, kā arī ar krievu identitāti, krievu valodas un kultūru, integrāciju Latvijas sabiedrībā, pilsoniskuma veidošanas saistītu mācību saturu.

Licejā 2017./2018.m.g. mācās kopā 699 izglītojamais, 2016./2017.m.g. – 721, 2015./2016.m.g. – 686.

Licejā strādā 67 pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju, t.sk. 5 - zinātņu doktori, 55 - zinātņu maģistri, t.sk. 24 pedagoģijas maģistri.

Mācību process pamatā notiek krievu valodā. Saskaņā ar mazākumtautību izglītības programmām
1.-9.klases izglītojamie apgūst mācību saturu valsts valodā vai bilingvāli ne mazāk kā divās piektdaļās, ieskaitot latviešu valodu un literatūru, angļu valodu un Latvijas vēsturi, bet 10.-12.klases izglītojamie – ne mazāk kā trijās piektdaļās, ieskaitot latviešu valodu, literatūru un svešvalodas, no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā. Izglītojamajiem ir iespējas apgūt angļu, vācu, franču, spāņu un latīņu valodu, kā arī pedagoģiju, žurnālistiku, tiesību vēsturi, estētiku u.c. mācību priekšmetus.

Liceja sociālā vide kā konkrētu sabiedrisko attiecību izpausme ir sakārtota, veicina kvalitatīvu un vispusīgu zināšanu, prasmju un attieksmju pieredzes apguvi, brīvas, radošas un attīstībā esošas nacionālās ievirzes sociāli centrētas personības veidošanos. Liceja sociālās vides izpausmju kvalifikācija ir šāda: pēc grupas veida – mācību , sabiedriska, fiziska un psiholoģiska, pēc ietekmes veida – izglītojoša un audzinoša, pēc ietekmes veida uz apziņas formu – tiesiska, tikumiska, estētiska, zinātniska. Licejā ir tradīcijas, kas veicina liceja tēla veidošanos. Izglītojamajiem ir licejistu forma. Licejs atbalsta izglītojamo tiesības, viņu spējas un intereses. Labvēlīgs liceja mikroklimats sekmē izglītojamo, pedagogu, atbalsta personāla un vecāku koleģiālās, cieņas pilnas attiecības.

Licejā darbojas muzejs „Puškins un Baltija”, Klasiskais teātris, iznāk literāri mākslinieciskais almanahs „ARS” .

Licejs piedalās Eiropas Savienības un citos starptautiskajos projektos, kā arī starptautiskajos pētījumos.

Liceja kopējais finansējums ir 996080 EUR, t.sk. no valsts budžeta – 612584 EUR, no pašvaldības – 375600 EUR, ienākumi no maksas pakalpojumiem – 7896 EUR, kas tiek izmantots racionāli.