Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo


4.4.5.    Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām


Licejā nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām.