Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

 

3.Iepriekšējā  vērtēšanas  perioda ieteikumu izpilde


Izglītības kvalitātes valsts dienests, pamatojoties uz akreditācijas komisijas priekšlikumu un atbilstīgi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumu Nr.852 “Kārtība, kāda akreditē vispārējās un profesionālās izglītības, programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” 53.p., 53.1.p. noteiktajam, akreditēja Puškina liceju un tajā īstenojamās izglītības programmas uz 6 gadiem (30.01.2013. – 29.01.2019., izsniedzot akreditācijas lapas).