Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo


5. CITI SASNIEGUMI

Liceja sasniegumi tiek atzīmēti dažādos līmeņos dažādās darbības jomās: mācību darbā, zinātniski pētnieciskajā darbībā, pašpārvaldes jomā, karjera izglītības un profesionālās ievirzes mācību jomā, kas sekmē izglītojamo un pedagogu pašrealizācijas iespējas.

Katru mācību gadu izglītojamie sekmīgi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs.

Godalgotu vietu mācību priekšmetu olimpiāžu 2.posma (Rīgas pilsētas) rezultātu apkopojums

2016./2017.m.g. 2015./2016.m.g. 2014./2015.m.g.
22 25 25

Valsts un atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu apkopojums

2016./2017.m.g. 2015./2016.m.g. 2014./2015.m.g.
6 5 11

Ir iegūta atzinība Ziemeļu valstu-Baltijas valstu olimpiādē fizikā, 3.vieta - Eiropas olimpiādē fizikā un 3.vieta - pasaules olimpiādē fizikā.
Ik gadu licejā notiek Zinātnes diena, kad tiek apkopoti pedagogu un izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības rezultāti liceja zinātniskajā konferencē.

Katru gadu licejisti piedalās un gūst panākumus Rīgas, kopš 2016./2017.m.g. Rīgas reģiona un Rīgas izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, kā arī valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs. 2016./2017.m.g. 10 licejisti ar 7 zinātniskajiem darbiem ieguva godalgotas vietas Rīgas rajona un Rīgas konferencē, no viņiem 3 ar 2 darbiem piedalījās valsts skolēnu zinātniskajā konferencē, kur 2 par vienu darbu ieguva 3.pakāpes diplomu.
Kultūrizglītības kolektīvi katru mācību gadu iegūst godalgotas vietas Rīgas pilsētas, 3 no viņiem valsts, kā arī starptautiskā mēroga festivālos un konkursos. It īpaši lieli panākumi ir Klasiskajam teātrim.

Liceja direktore G.Voiteka par sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā ir kļuvusi par Atzinības krustu IV šķiras virsnieci. Seši liceja pedagogi ir Rīgas Zelta pildspalvas īpašnieki.

Licejs piedalās starptautiskajos pētījumos, t.sk. OECD skolēnu novērtēšanas  programmā. “Latvija OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2015” pirmie rezultāti un secinājumi parāda, ka liceja izglītojamo kompetences dabaszinībās, matemātikā un lasīšanā ir augstākās nekā Latvijas   skolu, kā arī OECD valstu  vidējais. Reitingā 250 skolu vidū – 59 – 62.