Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo


4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa


Vērtēšanas metodes un vērtējuma kvalitāte licejā atbilst valstī noteiktajai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai.

Licejā ir izstrādātas vienotas prasības skolēnu darba vērtēšanai, mājas darbu veidošanai un vērtēšanai, vērtēšanas metožu atbilstībai mācību priekšmeta specifikai un izglītojamo vecumam.

Vērtēšana ir sistemātiska. Tās metodes un darba vērtējums sniedz pozitīvu atbalstu izglītojamajiem un motivē mācīties.

Izglītojamie un viņu vēcāki ir informēti par pārbaudes darbu norises kārtību un vērtēšanas kritērijiem, kā arī par vērtēšanas principiem katrā mācību priekšmetā. Taču daži izglītojamie un viņu vecāki neizrāda nepieciešamu interesi par savu vai savu bērnu mācību sasniegumiem.

Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota darbam metodiskajās komisijās, liceja  vadības darbā ar skolotājiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem, kā arī mācību priekšmetu skolotāju un klašu audzinātāju ikdienas darbā mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai.
    
Liceja sasniegumu pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās” vērtējums – ļoti labi.