We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

Article Index

 

5. CITI SASNIEGUMI

Liceja sasniegumi tiek atzīmēti dažādos līmeņos dažādās darbības jomās: mācību darbā, zinātniski pētnieciskajā darbībā, pašpārvaldes jomā, karjera izglītības un agrīnas profesionalizācijas jomā, kas sekmē izglītojamo un pedagogu pašrealizācijas iespējas.

Par talantīgo skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu starptautiskajās olimpiādes un konkursos Ata Kronvalda fonda 2018.gadā organizētajā konkursā “Zvaigžņu reitings” licejs ir ieguvis 3.vietu.

Kultūrizglītības kolektīvi katru mācību gadu iegūst godalgotas vietas Rīgas pilsētas, valsts, kā arī starptautiskā mēroga festivālos un konkursos. It īpaši lieli panākumi ir Klasiskajam teātrim.

Liceja direktore Gaļina Voiteka par sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā ir kļuvusi par Atzinības krustu IV šķiras virsnieci. Par izcilu darbu ar talantīgiem skolēniem, sagatavojot viņus starptautiskajām mācību priekšmetu olimpiādēm, fizikas skolotāja Olga Marčenko saņēma Latvijas Prezidenta pateicību, Ministru Prezidenta diplomu, izglītības un zinātnes ministra Pateicības rakstu, bet Draudzīgā Aicinājuma fonds 2018.gadā piešķīra viņai apbalvojumu. Sporta skolotāja Svetlana Treščinska kļuva par Rīgas gada sporta skolotāju, bet sporta skolotājs Valērijs Filipko uzvarēja nominācijā “Par mūža ieguldījumu skolu sportā”. Seši liceja pedagogi ir Rīgas Zelta pildspalvas īpašnieki.

Rīgas pedagogu meistarības konkursā “Radi. Rādi. Redzi – Stunda Latvijas simtgadei” 2018.gadā 1.vietu ieguva latviešu valodas un literatūras skolotājas Solveiga Raginska un Kristīna Voiteka, projekta tēma – “Latvijas cilvēki - leģendas pasaulē “.

Licejs piedalās starptautiskajos pētījumos, t.sk. OECD skolēnu novērtēšanas programmā (OECD PISA 2018), mācību vides pētījuma (TALIS), lasīt prasmes novērtēšanas pētījumā (IEA PIRLS). Latvijas OECD starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pirmie rezultāti un secinājumi parāda, ka liceja izglītojamo kompetences dabaszinībās, matemātikā un lasīšanā ir augstākās nekā Latvijas skolu, kā arī OECD valstu vidējais.