We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

PUŠKINA LICEJS

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma,
kods 31012021, valodas,
licence Nr.8968, izsniegta 2009.gada 26.jūnijā

Mācību priekšmetu un stundu plāns

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kopā

10.klase

11.klase

12.klase

Latviešu valoda

6

2

2

2

Mazākumtautību valoda un literatūra (krievu)

12

4

4

4

Pirmā svešvaloda (angļu)

13

4

4

5

Otrā svešvaloda (vācu, franču, spāņu)

11

3

3

5

Matemātika

12

4

4

4

Informātika

3

2

1

 

Sports

6

2

2

2

Latvijas un pasaules vēsture

6

2

2

2

Dabaszinības

8

3

3

2

Literatūra

6

2

2

2

Mūzika

2

 

1

1

Vizuālā māksla

2

1

1

 

Kopā:

87

29

29

29

IZVĒLES MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 

 

 

 

Filozofija

2

 

 

2

Ģeogrāfija

3

2

1

 

Kulturoloģija

3

 

1

2

Latīņu valoda

2

2

 

 

Politika un tiesības

2

 

 

2

Psiholoģija

2

1

1

 

Trešā svešvaloda (vācu, franču, spāņu)

9

2

4

3

SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE

108

36

36

36

      

   - mācību priekšmeta apguve notiek latviešu valodā
   
   - mācību priekšmeta apguve notiek krievu valodā