We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

PUŠKINA LICEJS

Pamatizglītības mazākumtautību programma, kods 21011121,
Puškina liceja modelis,
licence Nr.V-6801, izsniegta 2013.gada 11.oktobrī


Mācību priekšmetu un stundu plāns

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

 

9.kl.

Valodas

                   

   Latviešu valoda un literatūra

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

  Mazākumtautību valoda (krievu)

5

5

5

5

5

5

3

3

3

2

   Svešvaloda( angļu)

 1

 1

2

3

3

3

3

3

3

3

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

                   

   Matemātika

4

5

5

5

5

5

6

5

5

6

   Informātika

       

1

1

1

 

 

 

   Dabaszinības

2

2

2

2

2

2

       

   Bioloģija

           

2

2

2

2

   Fizika

             

2

2

2

   Ķīmija

             

2

2

2

   Ģeogrāfija

           

2

2

2

2

Cilvēks un sabiedrība

                   

   Latvijas vēsture

         

1

1

1

1

1

   Pasaules vēsture 

         

1

1

1

1

1

   Sociālās zinības                    

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

1

   Ētika / Kristīgā mācība

0.5

0.5

0.5

             

   Mājturība un tehnoloģijas                  

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

   Sports

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Mākslas

                   

   Literatūra

     

1  

2

2

2

2

2

2

   Mūzika

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

   Vizuālā māksla

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

   Izglītojamā maksimālā

   mācību stundu slodze nedēļā

22

23

24

26

28

30

32

34

34

 

34

latviešu  valodā

bilingvāli

mazākumtautības valodā

pirmā svešvaloda (angļu) 2014./2015.mācību gadā 1.klasē; 2015./2016.m.g. 1.-2.klasē un turpmāk no 1. līdz 9.klasei