Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu 'Piekrītu', jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

Saturs

 

5. Drošības noteikumu ievērošana

5.1. Izglītojamie zina un ievēro drošības noteikumus, zina evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu Licejā.

5.2. Izglītojamie nepieļauj emocionālo un fizisku vardarbību, neapdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību.

5.3. Ja izglītojamais Licejā apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:
5.3.1. pedagogs informē Liceja direktoru par izglītojamā uzvedību;
5.3.2. direktors nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām;
5.3.3. direktors rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar Liceju;
5.3.4. direktors rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai;
5.3.5. direktoram ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās;
5.3.6. ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar Liceju, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, direktors šo informāciju nosūta attiecīgajai pašvaldībai.

5.4. Ja tiek konstatēta fiziskā vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo:
5.4.1. klases audzinātājs, noskaidro notikušā apstākļus, uzklausot konfliktā iesaistītās puses, un izvērtē, vai nepieciešams piesaistīt un saņemt palīdzību no atbalsta personāla (medmāsas, psihologa vai sociālā pedagoga). Ja konfliktsituāciju konstatējis Liceja darbinieks, viņš par notikušo informē klases audzinātāju vai administrācijas pārstāvi;
5.4.2. klases audzinātājs tajā pašā dienā informē konfliktā iesaistīto izglītojamo vecākus par notikušo (telefoniski vai elektroniski), fiksējot sadarbību ar vecākiem e-žurnālā vai izglītojamā dienasgrāmatā. Tajā pašā dienā klases audzinātājs informē par konfliktu Liceja dežūrējošo administratoru vai direktoru;
5.4.3. ja konfliktsituācijas atkārtojas, klases audzinātājs informē par problēmām atbalsta personāla speciālistus, kuri lemj par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem turpmāku konfliktsituāciju novēršanai;
5.4.4.klases audzinātājs sadarbībā ar atbalsta personāla speciālistiem uzaicina uz sarunu konfliktā iesaistīto izglītojamo vecākus, lai pieņemtu turpmākās rīcības plānu;
5.4.5.informāciju par rīcības plāna īstenošanu klases audzinātājs sniedz direktoram, kā arī konflikta risināšanā iesaistītajiem speciālistiem;
5.4.6.ja Liceja un vecāku sadarbības rezultātā izglītojamā uzvedība neuzlabojas, klases audzinātājs informē direktoru, kas, pamatojoties uz klases audzinātāja, atbalsta personāla speciālistu sniegto informāciju, skolēnu paskaidrojumiem, aicina konfliktā iesaistīto izglītojamo vecākus uz sarunu un lemj par citu institūciju speciālistu piesaistīšanu.

5.5. Izglītojamos iepazīstina ar Noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu šādā kārtībā:
5.5.1. katru gadu septembrī – ar Noteikumiem, drošības noteikumiem par ugunsdrošību, par elektrodrošību, par pirmās palīdzības sniegšanu;
5.5.2. pirms katras ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas, pirms sporta sacensībām un nodarbībām, pirms Liceja organizētajiem pasākumiem.

5.6. Izglītojamais iepazīstināšanu ar Noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu apliecina ar parakstu noteiktā veidlapā, ierakstot „iepazinos” un norādot datumu.