Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu 'Piekrītu', jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

PUŠKINA LICEJS

Sarkandaugavas iela 22, Rīga LV–1005, tālrunis/fakss: 67393870, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

 

 

 

19.01.2018.                                                                                                           

Nr. PL-18- 1 -nts

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Puškina licejā

 

 

Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības

 likuma 70.panta otro daļu

 

1. Vispārīgi jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību (turpmāk – kārtība) Puškina licejā (turpmāk - Licejs).
1.2. Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtības uzdevums ir identificēt bērna tiesību aizskārumu vai apdraudējumu un to novērst.
1.3. Par bērnu šīs kārtības izpratnē uzskatāms jebkurš Liceja izglītojamais.


2. Bērnu sūdzību iesniegšanas kārtība

Bērnam ir tiesības griezties ar sūdzību mutvārdos vai rakstos pie jebkura no Liceja administrācijas, pedagoga, atbalsta un tehniskā personāla darbiniekiem (turpmāk – darbinieks), ja kāds pārkāpj viņa tiesības, izturas pret viņu cietsirdīgi vai kādā citā veida neievēro bērna tiesības.

 

3. Bērna sūdzības izskatīšanas kārtība

3.1.Bērna sūdzību saņēmušais darbinieks izskata to nekavējoties.
3.2. Ja darbinieks nevar atrisināt sūdzību izraisošu situāciju, viņš rakstiski nodot bērnu sūdzību Liceja direktoram.
3.3. Bērna sūdzība tiek reģistrēta noteiktā kārtībā.
3.4. Liceja direktors, saņemot sūdzību, nekavējoties lemj par bērna tiesību aizsardzību un veic Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzētās darbības pārkāpuma, ja tāds tiek konstatēts, novēršanai, kā arī atbalsta un palīdzības sniegšanai bērnam, nodrošinot:
3.4.1. tūlītēju palīdzību un atbalstu bērnam, kuram tā nepieciešama, izvērtējot konkrētā bērna vajadzības un attiecīgās situācijas apstākļus;
3.4.2. bērna drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērna tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību un noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu, kā arī tad, ja Liceja darbiniekam ir aizdomas, ka bērnam ir priekšmeti, vielas vai materiāli, kas var apdraudēt paša bērna vai citu personu dzīvību vai veselību;
3.4.3. vecāku vai likumisku pārstāvju (turpmāk – vecāki) informēšanu, ja tas iespējams un informēšana neapdraud bērna intereses.
3.5. Ja bērna sūdzībā minēta notikuma apstākļu izpētei nepieciešams laiks un tie nav saistīti ar tūlītēja bērna tiesību aizskāruma novēršanu, direktors nosaka atbildīgo darbinieku(us) sūdzības pārbaudei.
3.6. Sūdzības pārbaude parastā kārtībā notiek 3 darba dienu laikā. Steidzamības kārtībā sūdzība tiek izskatīta nekavējoties, rīkojoties atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam, lai bērnu tiesības un likumīgās intereses netiktu aizskartas.
3.7. Ja bērna sūdzībā tiek konstatētas ziņas, kuras norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, tā tiek nekavējoties nodota bērnu tiesību aizsardzības institūcijai.
3.8. Pār bērna sūdzības izskatīšanas rezultātu Licejs dara zināmu bērnam – sūdzības iesniedzējam un/vai viņa vecākiem, kā arī ieraksta klases e-žurnālā sadaļā “Individuālās sarunas”.
3.9. Ja bērna sūdzības pārbaudes laikā tiek konstatēts pārkāpums no kādā izglītojamā vai darbinieka puses, viņam var piemērot disciplināru sodu (piezīmi, rājienu).


4. Sūdzības izskatīšanas rezultātu pārskatīšanas kārtība

Ja sūdzības iesniedzēju neapmierina sūdzības izskatīšanas rezultāti, viņam ir tiesības vērsties pie Liceja dibinātāja vai Bērnu tiesību aizsardzības institūcijā ar lūgumu pārskatīt sūdzības izskatīšanas rezultātu.

5. Noslēguma jautājums

Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 20.janvārī.

 

Direktore

G.Voiteka

Puškina liceja izglītības programmas

 

Nosaukums

 

Kods

Klase

Vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programma

 

kods 21011121, Puškina liceja modelis

1.- 9.

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

 

kods 31013021, matemātika un ekonomika

10.c - 12.c

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

 

kods 31012021, cilvēkzinības

10.a - 12.a

 

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

 

kods 31012021, valodas

10.a – 12.a

 

 

 

Nosaukums

 

Kods

Klase

PUŠKINA LICEJS

 

39131100

 

Vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programma

 

kods 21011121, Puškina liceja modelis

1.- 9.

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

 

kods 31013021, matemātika un ekonomika

10.c - 12.c

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

 

kods 31012021, cilvēkzinības

10.a - 12.a

 

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

 

kods 31012021, valodas

10.a – 12.a

 

NOTEIKUMI

Puškina liceja diploma, zelta un sudraba medaļas piešķiršanas kārtība

Izdota saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļu
un liceja nolikuma 4.27.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Puškina liceja diploms (turpmāk – Liceja diploms), zelta un sudraba medaļa ir balva liceja beidzējiem par sasniegumiem mācībās un zinātniski pētnieciskajā darbā.

1.2. Liceja diploma, zelta un sudraba medaļas piešķiršanas mērķis ir izteikt atzinību un pateicību liceja beidzējiem par viņu intensīvo, radošo mācību un zinātniski pētniecisko darbu, sabiedrisko aktivitāti.

1.3. Liceja diploma lielums atbilst A5 formāta lapai, un tam ir četras lappuses. Diploma rekvizīti un to izvietojums noteikts šīs kārtības 1.pielikumā.

1.4. Zelta un sudraba medaļai ir apaļa forma, diametrs ir 40 mm. Tā izkalta no metāla sakausējuma zelta vai sudraba krāsā. Aversa centrā ir reljefi izcelts A.Puškina profils, kreisajā pusē izvietots liceja logotips, lokveidīgi augšējā daļā ir uzrakstīts – Puškina licejs, apakšējā daļā – Latvija.

1.5. Liceja diplomu, zelta un sudraba medaļu pasniegšanas ceremonija notiek ik gadu mācību gada beigās.

1.6. Zelta vai sudraba medaļu izsniedz reizē ar Liceja diplomu, kurā ar ierakstu ir apliecināta medaļas piešķiršana.

2. Liceja diploma, zelta un sudraba medaļas piešķiršanas kārtība

2.1. Pretendentus Liceja diploma, zelta un sudraba medaļas piešķiršanai līdz katra gada 5.jūnijam izvirza liceja zinātniski metodiskā padome.

2.2. Liceja pedagoģiskā padome, piedaloties licejistu padomes pārstāvjiem, pieņem lēmumu par Liceja diploma, zelta un sudraba medaļas piešķiršanu liceja beidzējiem.

2.3. Pedagoģiskās padomes lēmumu apstiprina liceja direktors ar rīkojumu.

2.4. Zelta medaļas piešķiršanas kritēriji ir šādi:

2.4.1. mācību sasniegumi visos mācību priekšmetos ir novērtētas ar 10, 9, 8 (8 - ne vairāk kā piecos mācību priekšmetos) ballēm;

2.4.2. godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs;

2.4.3. godalgotas vietas valsts zinātniskajās konferencēs,

2.4.4. kursa darbi novērtēti ar 10, 9 ballēm;

2.4.5. aktīvs darbs licejistu zinātniskajā biedrībā vai zinātniski pētnieciskajās laboratorijās;

2.4.6. aktīva līdzdalība sabiedriskajā darbā, interešu klubos, liceja klasiskajā teātrī, muzejā «Puškins un Baltija» u.c.

2.5. Sudraba medaļas piešķiršanas kritēriji ir šādi:

2.5.1. mācību sasniegumi visos mācību priekšmetos ir novērtētas ar 10, 9, 8, 7 ballēm (7- ne vairāk kā trīs mācību priekšmetos, izņemot profila priekšmetus);

2.5.2. godalgotas vietas (tai skaitā atzinības)mācību priekšmetu olimpiādēs;

2.5.3. godalgotas vietas (tai skaitā atzinības) rajona un valsts zinātniskajās konferencēs;

2.5.4. kursa darbi novērtēti ar 10, 9, 8 ballēm;

2.5.5. aktīvs darbs licejistu zinātniskajā biedrībā vai zinātniski pētnieciskajās laboratorijās;

2.5.6. aktīva līdzdalība sabiedriskajā darbā, interešu klubos, liceja klasiskajā teātrī, muzejā «Puškins un Baltija» u.c.

2.6. Liceja diploma piešķiršanas kritēriji ir šādi:

2.6.1. nodaļas profilam atbilstīgās zinātniskās tēmas, zinātniski pētnieciskā darba, kursa darba izstrāde;

2.6.2. dalība liceja, rajona, valsts zinātniskajā konferencēs;

2.6.3. darbība licejistu zinātniskajā biedrībā, zinātniski pētnieciskajās laboratorijās, pētnieciskais darbs muzejā „Puškins un Baltija”;

2.6.4. dalība liceja, rajona, Rīgas pilsētas, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos;

2.6.5. mācību sasniegumi profilpriekšmetos izcilā un optimālā līmenī.