Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu 'Piekrītu', jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

Saturs

PUŠKINA LICEJS

Sarkandaugavas iela 22, Rīga, LV–1005, tālrunis/fakss: 67393870, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Rīgā, 2017.

 Saturs

1. PUŠKINA LICEJA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 3
     
 2.  LICEJA DARBĪBAS PAMATMĒRĶI (IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES
UN KONKRĒTI REZULTĀTI)
4
 3.  IEPRIEKŠĒJĀ  VĒRTĒŠANAS  PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 7
 4.  LICEJA  SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS   
 4.1.  MĀCĪBU SATURS – liceja īstenotās izglītības programmas 7
 4.2.  MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  
 4.2.1.  Mācīšanas kvalitāte 8
 4.2.2  Mācīšanās kvalitāte 9
 4.2.3.  Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 10
 4.3.  IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI  
 4.3.1.  Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 10
 4.3.2  Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  11
 4.4.  ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM  
 4.4.1.  Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  13
 4.4.2.  Atbalsts personības veidošanā  15
 4.4.3.  Atbalsts karjeras izglītībā  16
 4.4.4.  Atbalsts mācību darba diferenciācijai  16
 4.4.5.  Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  17
 4.4.6.  Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  17
 4.5.  LICEJA VIDE  
 4.5.1.  Mikroklimats  18
 4.5.2.  Fiziskā vide  18
 4.6.  LICEJA RESURSI  
4.6.1.   Iekārtas un materiāltehniskie resursi  19
 4.6.2.  Personālresursi  20
 4.7.  LICEJA DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA  
 4.7.1.  Liceja darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  21
 4.7.2.  Liceja vadības darbs un personāla pārvaldība  22
 4.7.3.  Liceja sadarbība ar citām institūcijām  22
 5.  CITI SASNIEGUMI  23
 6.  TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
(BALSTĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM)
 24