Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

Содержание материала

 

 

 


PUŠKINA LICEJS

Reģistrācijas Nr.LV90002198074, Sarkandaugavas iela 22, Rīga LV–1005, Latvija,
tālrunis/fakss: +371 67393870, e-pasts: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

26.01.2015. Nr. LP-15-1-nts

Puškina liceja iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināmā izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”,
Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumiem Nr.149
„Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs
un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai un nākamo klasi”,
Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.277
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe
un pirmās palīdzība pieejamība izglītības iestādēs”,
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.89
„Kārtība, kādā izglītības iestādē informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādēs,
jā izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestāde” un liceja nolikumu