Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

 

 

PUŠKINA LICEJS

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma,
kods 31013021, matemātika un ekonomika,
licence Nr.8927, izsniegta 2009.gada 26.jūnijā

Mācību priekšmetu un stundu plāns

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kopā

10.klase

11.klase

12.klase

Latviešu valoda

6

2

2

2

Mazākumtautību valoda un literatūra (krievu)

12

4

4

4

Pirmā svešvaloda (angļu)

9

3

3

3

Matemātika

18

6

6

6

Informātika

3

2

1

 

Sports

6

2

2

2

Latvijas un pasaules vēsture

6

2

2

2

Fizika

9

3

3

3

Ķīmija

6

2

2

2

Bioloģija

6

2

2

2

Literatūra

6

2

2

2

Mūzika vai vizuālā māksla

2

1

1

 

Kopā:

89

31

30

28

IZVĒLES MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 

 

 

 

Ekonomika

5

2

2

1

Filozofija

2

 

 

2

Ģeogrāfija

3

 

1

2

Kulturoloģija

3

 

1

2

Politika un tiesības

2

 

 

2

Psiholoģija

2

 

 

2

Otrā svešvaloda (vācu, franču, spāņu)

9

3

3

3

SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE

108

36

36

36

 

   - mācību priekšmeta apguve notiek latviešu valodā
   
   - mācību priekšmeta apguve notiek krievu valodā